🎉 We hebben onze nieuwe WordPress plug-in gelanceerd! Download nu

Privacy

Clonable (het “Bedrijf”) zet zich in voor de bescherming van de privacy van zijn gebruikers. Dit Privacybeleid (“Privacybeleid”) is ontworpen om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, wat wij doen om deze te beschermen, en om u te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze Dienst. Tenzij hieronder anders aangegeven, is dit Privacybeleid van toepassing op elke website die naar dit Privacybeleid verwijst, elke website van het Bedrijf, evenals alle gegevens die het Bedrijf kan verzamelen over gepartnerde en niet-gepartnerde sites.

In het kader van deze Overeenkomst verwijst “Dienst” naar de dienst van het Bedrijf die toegankelijk is via onze website www.clonable.net (en vertaalde domeinen hiervan) of via onze mobiele applicatie. De termen “wij,” “ons,” en “onze” verwijzen naar het Bedrijf. “U” verwijst naar u, als gebruiker van de Dienst.

 • Toestemming
 • Door onze Dienst te gebruiken, aanvaardt u ons Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden, en stemt u in met het verzamelen, opslaan, gebruiken en vrijgeven van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid. Bovendien aanvaardt u, door gebruik te maken van onze Diensten op gepartnerde en niet-geaffilieerde sites, het beleid en de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Telkens wanneer u onze website bezoekt of de Dienst gebruikt, en telkens wanneer u ons vrijwillig informatie verschaft, stemt u ermee in dat u ons toestemming geeft voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van de informatie die u verschaft, en stemt u ermee in e-mails te ontvangen of anderszins gecontacteerd te worden, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Of u zich nu wel of niet bij ons registreert of een account bij ons aanmaakt, dit Privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers van de website en de Dienst.

 • Informatie die wij verzamelen
 • Wij kunnen zowel “Niet-persoonlijke Informatie” als “Persoonlijke Informatie” over u verzamelen. “Niet-persoonlijke informatie” omvat informatie die niet kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals anonieme gebruiksgegevens, algemene demografische informatie die wij kunnen verzamelen, verwijzings-/uitgangspagina’s en URL’s, platformtypes, voorkeuren die u indient en voorkeuren die worden gegenereerd op basis van de gegevens die u indient en het aantal kliks. “Persoonlijke informatie” omvat informatie die kan worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

  Daarnaast kunnen wij ook informatie bijhouden die aan ons wordt verstrekt door uw browser of door onze mobiele toepassing wanneer u de Dienst bekijkt of gebruikt, zoals de website waar u vandaan kwam (bekend als de “verwijzende URL”), het type browser dat u gebruikt, het apparaat waarmee u verbinding maakte met de Dienst, de tijd en datum van toegang, en andere informatie die u niet persoonlijk identificeert. Wij gebruiken deze informatie onder andere voor de werking van de Dienst, om de kwaliteit van de Dienst te handhaven, om algemene statistieken over het gebruik van de Dienst te verstrekken en voor andere zakelijke doeleinden. Wij traceren deze informatie met behulp van cookies, of kleine tekstbestanden die een anonieme unieke identificatiecode bevatten. Cookies worden naar de browser van een gebruiker gestuurd vanaf onze servers en worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Door een cookie naar de browser van een gebruiker te sturen, kunnen wij niet-persoonlijke informatie over die gebruiker verzamelen en de voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van onze diensten bijhouden, zowel op individuele als op geaggregeerde basis. Het Bedrijf kan zowel persistente als sessiecookies gebruiken; persistente cookies blijven op uw computer nadat u uw sessie hebt afgesloten en totdat u ze verwijdert, terwijl sessiecookies verlopen wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen in het helpbestand van uw internetbrowser te volgen. Indien u ervoor kiest cookies uit te schakelen, is het mogelijk dat sommige delen van de Dienst niet naar behoren werken.

 • Hoe we informatie gebruiken en delen
 • Persoonlijke Informatie:

  In het algemeen verkopen, verhandelen, verhuren of delen wij uw Persoonlijke Informatie niet met derden zonder uw toestemming. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie delen met verkopers en andere derde-leveranciers die diensten voor de Onderneming verrichten. In het algemeen zullen de door ons gebruikte leveranciers en derde partijen uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij voor de Onderneming verrichten. Wanneer u ons bijvoorbeeld persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, stemt u ermee in dat wij deze persoonlijke informatie voor dat specifieke doel verzamelen en gebruiken, inclusief door deze informatie door te geven aan onze verkopers (en hun dienstverleners) die deze diensten voor het Bedrijf uitvoeren.

  Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsverwerkers, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken om gebruik te kunnen maken van hun diensten. Voor deze externe dienstverleners raden wij u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u kunt begrijpen op welke manier uw Persoonlijke Informatie door dergelijke dienstverleners zal worden behandeld.

  Bovendien kunnen wij uw Persoonlijke Informatie bekendmaken indien de wet ons hiertoe verplicht of indien u onze Gebruiksvoorwaarden overtreedt.

  Niet-Persoonlijke Informatie:

  In het algemeen gebruiken wij Niet-Persoonlijke Informatie om ons te helpen de Dienst te verbeteren en de gebruikerservaring aan te passen. Wij voegen ook Niet-Persoonlijke Informatie samen om trends te volgen en gebruikspatronen van de Dienst te analyseren. Dit Privacybeleid beperkt op geen enkele manier ons gebruik of openbaarmaking van Niet-persoonlijke Informatie en wij behouden ons het recht voor dergelijke Niet-persoonlijke Informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en openbaar te maken aan onze partners, adverteerders en andere derden.

 • Hoe beschermen wij informatie
 • Wij treffen redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen de beste praktijken in de sector om uw Persoonlijke Informatie te beschermen en ervoor te zorgen dat dergelijke Persoonlijke Informatie niet wordt geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Deze maatregelen garanderen echter niet dat uw informatie niet zal worden geopend, onthuld, gewijzigd of vernietigd door inbreuk op dergelijke voorzorgsmaatregelen. Door onze Dienst te gebruiken, erkent u dat u deze risico’s begrijpt en ermee instemt ze te aanvaarden.

 • Uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlije informatie
 • U hebt te allen tijde het recht om te voorkomen dat wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden. Wanneer wij een promotionele communicatie via e-mail naar een gebruiker sturen, kan de gebruiker zich afmelden voor verdere promotionele communicatie door de afmeldingsinstructies te volgen die in elke promotionele e-mail staan. Merk op dat niettegenstaande de promotionele voorkeuren die u aangeeft door ofwel uit te schrijven of u af te melden in de sectie Instellingen van de Site, wij u administratieve e-mails kunnen blijven sturen met inbegrip van, bijvoorbeeld, periodieke updates van ons Privacybeleid.

 • Hosting
 • Onze Service wordt gehost door TransIP. Deze dienst voorziet ons van de server hosting, data opslag en netwerk routing die ons in staat stelt om de Service aan u te leveren. Uw informatie, inclusief Persoonlijke Informatie, kan worden opgeslagen via de servers van TransIP. Door gebruik te maken van de Dienst stemt u in met het verzamelen, de openbaarmaking, de opslag en het gebruik van uw Persoonlijke Informatie door TransIP in overeenstemming met het privacybeleid van TransIP dat hier beschikbaar is.

 • Links naar andere websites
 • Als onderdeel van de Service kunnen wij links naar of compatibiliteit met andere websites of applicaties aanbieden. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken die door die websites worden gehanteerd of de informatie of inhoud die zij bevatten. Dit Privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door ons via de Dienst wordt verzameld. Daarom is dit Privacybeleid niet van toepassing op uw gebruik van een website van een derde partij waartoe u toegang verkrijgt door een link te selecteren via onze Service. Voor zover u toegang verkrijgt tot of gebruik maakt van de Dienst via of op een andere website of applicatie, dan is het privacybeleid van die andere website of applicatie van toepassing op uw toegang tot of gebruik van die site of applicatie. Wij moedigen onze gebruikers aan om de privacyverklaringen van andere websites te lezen alvorens over te gaan tot het gebruik ervan.

 • Leeftijd van toestemming
 • Door de Dienst te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

 • Wijzigingen in ons privacybeleid
 • De Onderneming behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als wij besluiten dit Privacybeleid te wijzigen, zullen wij deze wijzigingen op deze pagina bekendmaken, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze bekendmaken. Dergelijke wijzigingen worden van kracht bij uw voortdurende toegang tot en/of gebruik van de Dienst vijf (5) dagen nadat wij de wijzigingen voor het eerst op de website hebben geplaatst of u op andere wijze van dergelijke wijzigingen in kennis hebben gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze website van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen in de voorwaarden van dit Privacybeleid te bekijken. Indien u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen, indien en wanneer dergelijke wijzigingen in dit Privacybeleid worden aangebracht, dient u de toegang tot deze website te staken. Indien u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, geeft u ons toestemming om u te e-mailen met het oog op kennisgeving zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 • Fusie of overname
 • In het geval dat wij een zakelijke transactie ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, of verkoop van al of een deel van onze activa, kan uw Persoonlijke informatie deel uitmaken van de overgedragen activa. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan door dit Privacybeleid, en dat elke verwerver van onze activa kan doorgaan met het verwerken van uw Persoonlijke Informatie zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Indien onze informatiepraktijken op enig moment in de toekomst veranderen, zullen wij de beleidswijzigingen hier bekendmaken, zodat u zich kunt afmelden voor de nieuwe informatiepraktijken. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren indien u bezorgd bent over de manier waarop uw informatie wordt gebruikt.

 • E-mail communicatie & afmelden
 • Wij zullen u Dienst-gerelateerde aankondigingen sturen bij gelegenheden wanneer het noodzakelijk is om dit te doen. Bijvoorbeeld, als onze Dienst tijdelijk wordt opgeschort voor onderhoud, of een nieuwe verbetering wordt vrijgegeven, die de manier zal beïnvloeden waarop u onze Dienst gebruikt, kunnen wij u een e-mail sturen. In het algemeen kunt u zich niet afmelden voor deze mededelingen, die niet promotioneel van aard zijn. Op basis van de Persoonlijke Informatie die u ons verstrekt, kunnen wij met u communiceren in antwoord op uw vragen om de diensten te verlenen die u vraagt en om uw account te beheren. Wij zullen met u communiceren via e-mail of live chat binnen kantooruren, in overeenstemming met uw wensen. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie ook gebruiken om u updates en andere promotionele mededelingen te sturen. Indien u deze e-mailupdates niet langer wenst te ontvangen, kunt u ervoor kiezen deze niet langer te ontvangen door de instructies te volgen die in elke update of communicatie zijn opgenomen.

 • Contact met ons opnemen en toestemming intrekken
 • Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of de praktijken van deze Site, of als u uw toestemming voor het verder verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw Persoonlijke Informatie wilt intrekken, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@clonable.net.