🎉 We hebben onze nieuwe WordPress plug-in gelanceerd! Download nu

Vertalen tussen culturen: Formeel of informeel schrijven?

Bij het vertalen van een tekst van de ene taal naar de andere moet de vertaler onder meer rekening houden met de mate van formaliteit van de oorspronkelijke tekst. In sommige gevallen kan de oorspronkelijke tekst vrij formeel zijn, in andere meer informeel. Afhankelijk van het publiek waarvoor de vertaalde tekst bestemd is, moet de vertaler het niveau van formaliteit in de vertaling soms aanpassen. In Nederland is het gebruikelijk om informeel te schrijven, terwijl in Duitsland formeel schrijven meer gebruikelijk is.

Voor de originele site

Er zijn een paar dingen die u in gedachten moet houden wanneer u overweegt of u in uw tekst formeel of informeel moet schrijven.

Ten eerste, bedenk wie uw publiek is. Schrijf je voor een algemeen publiek, dan kun je waarschijnlijk wegkomen met informeler taalgebruik. Schrijf je echter voor een specifiek publiek, zoals een professioneel of academisch publiek, dan zul je formelere taal moeten gebruiken.

Ten tweede, denk aan het doel van je schrijven. Als je iets schrijft dat bedoeld is om door een breed publiek te worden gelezen, dan moet je ervoor zorgen dat je taalgebruik duidelijk en gemakkelijk te begrijpen is. Schrijf je echter iets dat bedoeld is voor een specifiek publiek, dan kun je meer gespecialiseerde of technische taal gebruiken.

Voor de vertaling

Houd rekening met de cultuur van je publiek. In sommige culturen is formele taal de norm, informele taal is gebruikelijker. U zult het juiste niveau van formaliteit moeten gebruiken voor uw publiek. De vertaling tussen culturen kan een uitdaging zijn, vooral als het gaat om het schrijven van formeel of informeel. In Nederland is het gebruikelijk om informeel te schrijven, terwijl in Duitsland formeel schrijven meer gebruikelijk is.

Voorbeelden

De volgende zinnen zijn geschreven in een informele stijl.

1. Man, ik heb honger! Ik ga iets te eten halen en bel je dan terug.

2. We moeten dit eerst afmaken voordat we ergens heen kunnen.

3. Als je werkstukken voor de klas schrijft, moet je onthouden dat je een formelere stijl gebruikt dan wanneer je met je vrienden praat.

4. Laat me weten als je hulp nodig hebt.

5. Je hebt het mis! Daar heb ik vijfentwintig dollar voor betaald!

De volgende zinnen zijn geschreven in een formele stijl.

1. Ik heb liever dat je de televisie zachter zet.

2. Volgens een ooggetuige vond de gebeurtenis plaats om ongeveer drie uur ’s middags.

3. Het project moet aan het eind van de week klaar zijn.

4. Bent u morgen beschikbaar om de bijeenkomst bij te wonen?

5. Leerlingen moeten zich direct bij binnenkomst in hun klaslokaal melden.

6. Deelnemers worden uitgenodigd om het item van hun keuze te kiezen.

 

Conclusie en Tips

Bepaal het doel van je tekst en het publiek waarvoor het bedoeld is.

it is belangrijk om te bepalen of je informeel of formeel moet schrijven. Als je bijvoorbeeld een brief schrijft aan een vriend, is informeel geschikter dan als je een officieel document schrijft voor een werkgever.

Gebruik de juiste toon.

Informeel schrijven kan vriendelijk en ontspannen zijn, terwijl formeel schrijven formeel en professioneel is. Probeer de toon van je tekst aan te passen aan het doel en het publiek waarvoor het bedoeld is.

Gebruik de juiste woordkeuze.

In informeel schrijven is het gebruikelijk om korte en eenvoudige woorden te gebruiken, terwijl formeel schrijven meer formele en complexe woorden vereist. Probeer de woorden te kiezen die het beste passen bij de toon en het doel van je tekst.

Gebruik de juiste zinsstructuur.

In informeel schrijven is het gebruikelijk om korte en eenvoudige zinnen te gebruiken, terwijl formeel schrijven meer complexe zinnen vereist. Probeer de zinnen te bouwen op een manier die het beste past bij de toon en het doel van je tekst.

Gebruik de juiste punctuatie.

In informeel schrijven is het gebruikelijk om minder formele punctuatie te gebruiken, zoals afkortingen en uitroeptekens, terwijl formeel schrijven meer formele punctuatie vereist, zoals komma’s en punten. Probeer de punctuatie te gebruiken die het beste past bij de toon en het doel van je tekst.

In het algemeen is het belangrijk om rekening te houden met het doel en het publiek waarvoor je schrijft, en om de juiste toon, woordkeuze, zinsstructuur en punctuatie te gebruiken. Als je deze aandachtspunten volgt, zal je tekst goed overkomen bij je lezers en zullen ze begrijpen wat je probeert te zeggen.

Heb je nog vragen?

Vul dan onderstaand formulier in.

Gerelateerde blogs: